Regulamin konkursu plastycznego „PRZYGODY KREDY”

REGULAMIN

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. 
  2. Aby wziąć udział należy przysłać na adres redakcja@magazynkreda.pl skan/zdjęcie kolorowej pracy plastycznej przedstawiającej kredę do rysowania w ciekawej akcji. Technika dowolna płaska. W tytule e-maila należy wpisać “Przygoda kredy”.
  3. Czas nadsyłania prac – do 15 czerwca  2021 r..
  4. Nagrodzone zostaną najciekawsze pomysły na przygodę kredy, ale walory estetyczne pracy nie są bez znaczenia. Oceny prac dokona jury czyli zespół redakcyjny Kredy.
  5. Przewidziano 5 równoległych nagród książkowych.
  6. Uwaga. W treści maila prosimy napisać imię i nazwisko oraz wiek dziecka, tytuł pracy, a także zamieścić dopisek “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz mojego adresu e-mail w celu przeprowadzenia konkursu przez Kreda Sp. z o.o. Ponadto wyrażam zgodę na publikację pracy dziecka oraz jego imienia, pierwszej litery nazwiska oraz wieku w mediach społecznościowych prowadzonych przez Kreda Sp. z o.o.”

Komentarze

Brak komentarzy.